Contributie

Onze contributie:

De contributie is vastgesteld op 90 euro per jaar.
Niet bondsleden 50 euro per jaar.

Rekeningnummer schaakvereniging: NL41 RBRB 0919 9933 70