algemeen / de stappenmethode

 

Voorbeeld lessenplan stap 1 (minmaal 15 lessen)
  1: Bord en stukken
  2: Loop van schaakstukken
  3: Aanval en slaan
  4: De pion
  5: Verdedigen
  6: Schaak + schaak opheffen
  7: Mat
  8: Mat
  9: De rokade
10: Voordelige ruil
11: Tweevoudige aanval
12: Remise
13: Mat zetten met de dame
14: En passant slaan
15: De notatie

De methode bestaat uit zes stappen. Bij iedere stap hoort een handleiding met lessen voor de lesgever en werkboeken met opgaven voor de leerlingen.

Elke stap kan worden afgesloten met een examen.
Dit examen wordt afgenomen door een diplomaconsul van de regionale bond


In de eerste stap worden alle spelregels van het schaken behandeld. Veel aandacht is er daarnaast voor de basisvaardigheden die nodig zijn om het spel te spelen.
In vergelijking met andere leerboeken kent de stappenmethode een unieke leerstofvolgorde. Het aanleren van mat wordt zolang mogelijk uitgesteld. Dat wekt aanvankelijk verwondering en zelfs ongeloof maar de praktijk heeft inmiddels bewezen dat deze aanpak voortreffelijk werkt. Kinderen leren echt goed schaken, zeker als hun tussentijds genoeg tijd wordt gegund om veel te spelen.

 

terug ...