Wedstrijdreglement voor de schaduw competitie

De competitie
art. 1
Het seizoen wordt onderverdeeld in 2 competities. Hierbij genoemd als de interne competitie en de schaduw competitie De interne competitie wordt gehouden in de weken dat er geen externe wedstrijden gespeeld worden. Wordt er wel extern gespeeld dan is er de schaduw competitie.

Schaduw competitie
art. 2

Alleen spelers die op de clubavond niet spelen in de externe competitie, spelen op deze avond.
Het is voor spelers, die op een andere avond extern spelen, wel mogelijk om in deze competitie te spelen.
De indeling geschiedt door alle spelers volgens het keizersysteem tegen elkaar te laten spelen.
De eerste ronde wordt ingedeeld door loting, daarna 1 tegen 2, 3 tegen 4 enz..
Na zes tussenrondes is het mogelijk dat men voor de tweede keer tegen elkaar speelt
In geval van een oneven aantal spelers heeft één speler geen tegenstander. Deze speler wordt gekozen vanuit de laatste positie op de ranglijst. Is deze speler al een keer uitgeloot, dan de één na laatste positie enz. Hij krijgt voor het “niet spelen” toch ⅔ van zijn eigen waardering als wedstrijdpunten erbij. De speler wordt hierover vóór 18:30 uur opgebeld door de wedstrijdleider.
Doordat dit een op zich zelf staande competitie is wordt er niet gekeken naar de kleurverhouding in de andere competitie


De speelavond.
art. 3
Gespeeld wordt volgens de regels van de FIDE. Deze regels zijn op de clubavond aanwezig en voor iedereen ter inzage.
art. 4
Afmelden via email of telefoon gebeurt bij de wedstrijdleider tot uiterlijk 18:00 uur op de speelavond.
art. 5
Voor alle wedstrijden is het gebruik van schaakklokken verplicht.
Het speeltempo bedraagt voor elk der spelers 1 uur en 50 minuten, met een toevoeging van 10 seconden per zet.
Als er niet genoeg digitale klokken zijn, dan word er met een analoge klok gespeeld.
De speeltijd op deze klok is 2:00  uur
De klok mag alleen worden stilgezet wanneer de hulp van de wedstrijdleider nodig is.
art. 6
Er wordt gespeeld tot een vlag gevallen is, één der spelers opgeeft of beide spelers remise overeenkomen.
art. 7
De speelavond begint om 20:00 uur. De wedstrijdleider drukt uiterlijk om 20:00 uur de klokken in. Is één uur speeltijd verstreken dan wordt, bij niet tijdig opdagen, de partij verloren verklaard voor de afwezige speler. De tegenpartij krijgt een 100% score toegekend. De afwezige speler wordt voor de volgende partijen niet ingedeeld, totdat hij zich weer aanmeld.
art. 8
Elke speler is verplicht de partij zet voor zet te noteren en te spelen met de klok.
De notatieplicht vervalt voor een speler zodra deze op enig moment in de partij minder dan 5 minuten op de klok heeft gehad
art. 9
Het is mogelijk om in speciale gevallen, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider, later een partij te beginnen. Er moet wel een geldige reden voor zijn. Dit moet voor 18:00 uur zijn aangemeld bij de wedstrijdleider. Deze partij dient uiterlijk om 20.30 te beginnen.

Toekenning van wedstrijdpunten voor de interne-competitie  en Schaduw-competitie
art. 10
Na elke speelronde ontvangen spelers de volgende wedstrijdpunten:
       bij winst:                          de waarderingspunten van de tegenstander.
       bij remise:                       de helft van de waarderingspunten van de tegenstander.
       bij verlies:                        geen punten.
       bij afmelden:                   ⅓ van de eigen waarderingspunten.                             
       bij geen tegenstander:     ⅔ van de eigen waarderingspunten.
       bij niet afmelden:             geen punten.
         Nieuwe spelers krijgen voor de niet gespeelde ronden ⅓ van hun eigen waarderingspunten.

Ranglijst
art. 11
Overal waar een ranglijst van spelers moet worden bepaald, gebeurt dat op volgorde van de behaalde wedstrijdpunten. Ook in de laatste  ronden wordt er geen totale herberekening uitgevoerd.

De wedstrijdleider en zijn beslissingen
art. 12
De algemene leiding van een schaakavond is in handen van de wedstrijdleider. Hij is belast met de handhaving en uitvoering van het reglement, evenals het beslissen van alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich kunnen voordoen.
art. 13
Bij afwezigheid van de wedstrijdleider wordt zijn functie waargenomen door een vervanger welke door het bestuur wordt aangewezen.
art. 14
Voor een door de wedstrijdleider genomen beslissing staat voor de belanghebbenden beroep open bij het bestuur. Beroep is alleen mogelijk binnen 2 x 24 uur na de partij.

Gedragregels voor de spelers
art. 15
Na een partij is het toegestaan om kort te analyseren. Wordt er overlast veroorzaakt aan andere spelers, dan kunnen wedstrijdleider, bestuursleden en andere leden u dringend verzoeken om verder te gaan in de foyer.

Overige beslissingen
art. 16
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.