Wie zijn wij

Een groep van 33 mensen, die graag een partijtje schaak spelen.(foto's leden)

Dit doen we al 39 jaar (geschiedenis)

We gaan daarom van september tot juni elke maandagavond naar het Verlaat in Almkerk. (lokatie)

In dit gezellige gebouw spelen we dan van 20.00 tot 23.00 uur onze schaakpartijen.

Dit gebeurt in een prettige en ongedwongen sfeer waarin naast het competitie-element ook de gezelligheid een belangrijke plaats inneemt.

Om het een en ander te regelen hebben we vanuit de leden een bestuur gekozen (bestuur)

Verder hebben we afspraken gemaakt over wie zorgt voor een bepaalde activiteit (commissies)

De contributie is vastgesteld op 80 euro per jaar. Niet bondsleden 40 euro per jaar.
Rekeningnummer schaakvereniging: NL50 RABO 0301 5179 32

Agenda


maandag
5 juni

Pinksteren
geen schaken


maandag
12 juni

1e ronde
zomercomp.
Onze beste spelers:

Martin Nagtegaal
Rob Kruis
Marien de Jonge