Clubinfo
Contributie

De contributie is vastgesteld op 90 euro per jaar.
Niet bondsleden 50 euro per jaar.