Wedstrijdreglement voor het regio toernooi

Algemeen
art. 1
9 ronden zwitsers.
art. 2
Speeltempo: 20 minuten per persoon per partij.
art. 3
Er wordt gespeeld volgens de officiële FIDE-regels, voorzover deze niet in strijd zijn met dit reglement.

Gewonnen partij
art. 4
Een speler wint:
- als hij zijn tegenstander heeft matgezet.
- als zijn tegenstander opgeeft.
- als de vlag van de tegenstander valt voordat de partij op een andere manier is beëindigd.   Een speler moet zelf de winst opeisen door onmiddellijk beide klokken stil te zetten en de wedstrijdleider in te lichten.

Remise partij
art. 5
Een partij is remise:
- ingeval van pat. - bij overeenkomst tijdens de partij.
- als ook de tweede vlag is gevallen, maar het vallen van de eerste niet is geclaimd.
- als een speler aantoont dat hij 'eeuwig schaak' kan geven of een herhaling van de stelling als bedoeld in artikel 10   van de fide spelregels.
- bij het ontbreken van matpotentieel (koning tegen koning, koning en paard of loper tegen koning,   koning met loper tegen koning met loper met lopers van dezelfde kleur).
- als een speler geen matpotentieel heeft en de vlag van zijn tegenstander valt het eerst.

Diversen
art. 6
Klok indrukken met dezelfde hand als waarmee men zet.
art. 7
Noteren niet verplicht.
art. 8
Aanraken is zetten.
art. 9
Koning mag geslagen worden!!!
art. 10
Als door toedoen van een speler een stelling in het ongerede raakt moet hij deze in zijn eigen tijd herstellen.
art. 11
Ingeval van een geschil mag een speler de klok stilzetten en de wedstrijdleider een beslissing vragen. Diens bepalingen zijn bindend.
art. 12
Derden mogen zich verder niet met de partij bemoeien. Gebeurt dit wel dan wordt de partij geannuleerd als de wedstrijdleider dit wil en kan hij de overtreder uit de speelzaal doen verwijderen.
art. 13
Ook de wedstrijdleider dient zich te onthouden van het wijzen op het vallen van de vlag, of een onreglementaire zet.
art. 14
Een zet is voltooid zodra de hand het stuk heeft losgelaten overeenkomstig artikel 8 van de spelregels.
art. 15
Onreglementaire zetten kunnen nooit achteraf worden geclaimd.